Miljø og kvalitet

Der er stor fokus på håndtering og behandling af farligt affald. En stor indsats på miljø- og sikkerhedsområdet, der involverer alle medarbejdere i virksomheden, er således en selvfølge og en nødvendighed.
Vores miljøledelsessystem sikrer, at vi fastholder vores krav til sikkerhed og miljø og er medvirkende til at vi forsat udvikler os.

Download

SWS behandler affald, med fokus på miljø og kvalitet...

Miljøgodkendelse

SWS gældende miljøgodkendelse er fra juni 2006. SWS’ s tilsynsmyndighed er Miljøstyrelsen.

SWS er miljøgodkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapital 5. Hovedaktiviteten er omfattet af listepunkt 5.2.C.

Godkendelserne indebærer bl.a., at SWS kan modtage og behandle en bred vifte af affaldskategorier, hvilket giver mulighed for at udnytte forbrændingsanlæggets kunnen samt for en bedre servicering af vores affaldskunder, uden at gå på kompromis med miljø og kvalitet.

SWS miljøpolitik

Hos SWS opfatter og udfører vi miljøbeskyttelse som:

  • Tilrettelæggelse af affaldsbehandlingen, så hele processen frem til slutdisponeringen sker med omtanke til det ydre miljø og arbejdsmiljø.
  • Sikre en effektiv og forureningsforebyggende affaldshåndtering ved at overholde lovgivningen på miljøområdet
  • Skabe en rummelig arbejdsplads med fokus på respekt og arbejdsglæde samt sikre gode arbejdsforhold og fremme medarbejdernes sundhed.
  • Fastholde og dokumentere vores miljøpræstation gennem et dynamisk miljøledelsessystem
  • Informere åbent og direkte om miljøpolitik og miljøforhold.

SWS’ miljøpolitik udgør rammen for at fastsætte og gennemgå miljømålsætninger og miljømål.

Læs mere om affald og miljø her

Læs mere om fastlæggelse af miljøledelsessystemets omfang

Sikring af miljø og kvalitet

SWS prioterer arbejdsmiljø og sikkerhed højt

På linje med eksternt miljø har arbejdsmiljø og sikkerhed høj prioritet hos SWS.

Virksomheden arbejder sammen med arbejdsmiljøorganisationen målrettet med at forbedre arbejdsmiljøforholdene.

Arbejdspladsvurderinger og registrering af uønskede hændelser som værktøjer er med til at afdække og løse sikkerhedsmæssige problemer.

SWS fører kontrol af Emissioner

Til rensning af røgen anvender vi den nyeste og mest avancerede teknologi. Vi fører løbende kontrol med koncentrationen af miljøstofferne

  • CO
  • SO2
  • HCl
  • TOC
  • NOx

Resultaterne rapporteres månedligt til myndighederne.

Anlæggets automatiske måleudstyr kontrolleres i henhold til CEN standard EN 14181 for kvalitetssikring af emissionsmålinger på affald forbrændingsanlæg.

Læs mere om Affald

Kontakt os

Gå til downloads