Kontrolleret bortskaffelse af farligt affald

Special Waste System A/S er et special forbrændingsanlæg til farligt affald. Vi sørger primært for at uønskede restprodukter bliver udsorteret fra den cirkulære økonomi. I forbindelse med specialforbrændingen leverer vi desuden varme til fjernvarmesystemet, hvorved det farlige affald nyttiggøres.
Vi modtager mange typer af affald, men fælles for dem er, at det indeholder uønskede stoffer.
Varemodtagelsen holder stadigvæk åbent!

Kære kunder

Som I ved, står vi foran en længere periode uden mulighed for destruktion af farligt og fortroligt affald på vores eget anlæg.

Vi på SWS ønsker fortsat at kunne tilbyde optimal håndtering og bortskaffelse af farligt affald, og vores lager og modtagefaciliteter forbliver åbne.

Det har altid været af stor betydelighed for SWS at skabe langvarige relationer og målsætninger, hvor der for interessenter skabes en øget værdi.

Derfor har vi indgået samarbejde med andre forbrændingsanlæg, der er godkendt til destruktion af farligt affald, også til overvåget destruktion.

Kontakt os til nærmere aftale!

App'en - Farligt affald!

Vil du vide mere om klassificering, mærkning og emballering af farligt affald, så har vi udviklet et rigtig godt værktøj til fri afbenyttelse.

Vores unikke App kan hentes til iPhone og Android – Helt gratis

Download

Under downloads finder du SWS:

Miljøgodkendelser

Miljøredegørelse

EMAS Bevis

ISO Bevis

Download

Log på SWSnet

På SWSnet kan du benytte vores onlinedeklaration. Log ind her med dit brugernavn og dit password.

Hvis du ikke har et login kan du oprette et. Du kan dog først logge på når vi har godkendt din oprettelse.

Onlinedeklaration

Håndtering af farligt affald

…mere om SWS – en affaldsvirksomhed på Nordfalster:

SWS behandler ca. 6.000 tons farligt affald om året

SWS har eget special specialforbrændingsanlæg til destruktion af farligt affald med energiudnyttelse. Som eksempler kan nævnes klinisk risikoaffald, herunder patologisk affald og døde dyr samt olie- og kemikalieaffald, herunder olieaffald, organisk-kemisk affald, pesticidaffald, medicinaffald o.a.

Læs mere om SWS her

Transport & logistik

Lad os stå for det hele! SWS vil gerne gøre det nemt for vores kunder. Derfor tilbyder vi at stå for hele affaldsprocessen. Lige fra pakning og mærkning til transport og destruktion. Vi kører gerne ud og kigger på opgaven og giver et uforpligtende tilbud.

Ring og hør nærmere!

Emballage & faremærker

SWS fører et bredt udvalg i UN godkendte emballager. Især til klinisk risikoaffald har vi et stærkt produktprogram. Fra små kanylebokse til vores velkendte “apotekerbokse”.

Gå til Emballagekataloget

Hos os er servicen i højsædet

SWS har 24 års erfaring i at håndtere og forbrænde farligt affald. Vi lægger vægt på kvalitet og fleksibilitet under hensyntagen til miljøet, ligesom vi bevarer et højt serviceniveau, hvor kundernes ønsker og behov forsøges opfyldt, uden dog at gå på kompromis med hensynet til miljøet og sikkerheden.

SWS er certificeret efter ISO 14001 og udarbejder samtidig en årlig miljøredegørelse.

Ud over forbrænding af farligt affald på eget forbrændingsanlæg, beskæftiger SWS sig ligeledes med eksport af affald og salg af emballager.

SWS kan således tilbyde eksport af røggasrensningsprodukt (RGP) fra danske forbrændingsanlæg til Norge. SWS har siden 1995 har eksporteret store mængder røggasrensningsprodukter (RGP) til behandling i Norge, da der ikke i Danmark findes behandlingskapacitet på området.

Der tilbydes et bredt udsnit af UN godkendte emballager samt faremærker.

Kontakt SWS

Læs mere om Miljø og Kvalitet

Gå til Emballagekataloget!