SWSnet - online affaldsdeklaration, nemt og lige til

Administrerer kunder og affaldsleverandører online

Via SWSnet online affaldsdeklaration, administrerer kunder og affaldsleverandører sine affaldsleverancer uden beregning. Systemet er designet til at være let tilgængeligt, og kunderne udfærdiger Affaldsdeklaration pr. affaldsfraktion, som skal medfølge affaldet fra affaldsproducenten. Deklarationen fungerer samtidig som fragtbrev under ADR ved fyldestgørende oprettelse.

Log på SWSnet

Udskriv mærkning af emballage

Samtidig anvendes SWSnet til at udskrive Mærkning af affaldet på emballagen. Informationerne på mærkningen er netop hentet fra data på affaldsdeklarationen.

Opslagsværk af deklarationer

SWSnet kan samtidig anvendes som opslagsværk fra tidligere affaldsdeklarationer, kopiere data til nye deklarationer, så brugervenligheden tilgodeses. Igennem systemet vil det endvidere være muligt at udtrække statistik for leverede affaldsfraktioner.

SWSnet anvendes således til:

  • Affaldsdeklarationer
  • ADR-fragtbrev
  • Mærkning til emballage
  • Statistik

HUSK at der ved levering af affald til SWS skal der altid medfølge affaldsdeklaration og affaldet skal være specifikt opmærket.

Affaldshåndtering

Download dokumenter

Farligt Affald!

Scan QR-koden og hent app’en til din telefon

eller søg “farligt affald” i appstore eller androidstore!

QR kode - Farligt affald

App'en - Farligt affald

Download vores App, det er ganske gratis

Ved at downloade vores app og anvende denne som vejledning, vil vores kunder og affaldsleverandører have et godt redskab til:

  • at klassificere farligt affald
  • at sikre korrekt faremærkning
  • at sikre mærkning under ADR-regler

Disse informationer anvendes til affaldsdeklaration og affaldsmærkning i SWSnet