Ledige stillinger

Vi søger i øjeblikket en Sikkerhedsrådgiver indenfor farligt affald

Download Stillingsopslag

Sikkerhedsrådgiver indenfor farligt affald

Om stillingen

I en branche under konstant forandring, med stadig større krav til bæredygtig udvikling, søger vi en sikker- hedsrådgiver, der hjælper os med vores forretningsudvikling, samt med at fokusere på mulige fremtidige af- faldsfraktioner, der fx opstår under den grønne omstilling.

Som vores nye sikkerhedsrådgiver er du initiativrig, og du tilbyder vores kunder en opsøgende rådgivning i forhold til:

  • Opsøgende rådgivning til eksisterende og nye kunderelationer
  • Klassificering af farligt affald
  • Sikre korrekt og optimal anvendelse af godkendt emballage og pakning til ADR-transport
  • Løbende dialog om nye affaldsfraktioner
  • Medvirke til udvikling af øget ressourceanvendelse af farligt affald
  • Sikre dokumentation til kunden for sporbarhed fra forsendelse til destruktion/nyttiggørelse

Derudover vil du sammen med den øvrige organisation bidrage til intern kontrol af farligt affald, og du sikrer at pakning af farligt affald/farligt gods er i overensstemmelse med vores modtagebetingelser. Du får også projektopgaver, herunder tilbudsgivning til fx udkørende pakke- og logistikopgaver.

Din profil

Du har sikkerhedsrådgiverbevis og en uddannelse indenfor kemi, gerne med erfaring indenfor farligt affald og farligt gods. Du er en udadvendt person, der er komfortabel med kundekontakt. Du tager hensyn til detal- jer og er god til at bevare overblikket i det daglige og ved større udfordrende opgaver. Du er omhyggelig, an- svars- og kvalitetsbevidst og god til at samarbejde.

Om SWS

Special Waste System A/S er en mindre virksomhed placeret i Nørre Alslev på Nordfalster. Vi driver et nyttig- gørelsesanlæg til farligt affald samt forhandling af UN-godkendt emballage med over 30 år erfaring. Vi mod- tager og behandler mange forskellige farlige affaldsfraktioner til forbrænding og destruktion i vores højtempe- ratur rotérovn. SWS beskæftiger ca. 20 medarbejdere.
Sikring af miljø og kvalitet

Vi tilbyder

Et spændende og udviklende job i en branche, hvor cirkulær økonomi og ressourceudnyttelse er i fokus. Du indgår i en organisation med gode kolleger og en afslappet omgangstone med muligheder for personlig ud- vikling. Du får ansvar for selvstændigt ansvarsområde. Løn aftales på baggrund af din erfaring og kvalifikati- oner. Derudover indgår sundhedsforsikring, bilordning og mulighed for hjemmearbejdsplads.

Interesseret?

Så send din ansøgning inkl. CV til adm. direktør John Svendsen på mail: js@sws.dk

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør John Svendsen, på +45 21 46 54 06 eller js@sws.dk. Desuden kan du indhente oplysninger om os på www.sws.dk.

Ansøgningsfrist er 30. januar 2023. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Læs mere om Affald

Kontakt os

Gå til downloads